[Eng] [] []

HomeAbout DunwellProducts & ServicesNewsroomLinksContact UsRecruitmentSite Map

产品及服务 - 伟思震动薄膜

[原理] [伟思震动薄膜的操作] [主要部件] [应用] [产品系列] [下载]

> 废乳化切削液排放
> 低渗透油田精细注水-A1水平

> 低渗透油田精细注水-A2水平

>
垃圾填埋场渗滤液
> EDM 火花机油过滤服务

> 废乳化切削液回用

> 滤水厂 - 沙滤反洗水回用

>
冷轧乳化废水回用
> 可循环纳米吸附材料-高效污水净化

> 电镀前处理污水回用

> 编织厂中水回用99%
> 染料回收
> 煤制气RO浓水再浓缩